Juridische kennisgeving

EDITOR

Deze site is een uitgave van LITTLE GUERLET, geregistreerd bij Rixensart onder het nummer VAT ZIJN 0750.659.541 waarvan de maatschappelijke zetel Rue de la Grande Bruyère 1A is - 1330 Rixensart - België.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het grafische handvest van de site is gemaakt door Little Guerlet.

Alle grafische elementen, de structuur en, meer in het algemeen, de inhoud van de site www.littleguerlet.com worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.
Iedereen die inhoud of informatie op de site verzamelt of downloadt, heeft alleen een privé, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

De reproductie van een pagina van de site in een frame buiten Little Guerlet of het invoegen van een pagina die behoort totLittle Guerlet op de pagina van een andere site is verboden.
Evenzo is elke reproductie of weergave van de site, geheel of gedeeltelijk, verboden zonder de schriftelijke toestemming van Little Guerlet en zou een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De teksten, afbeeldingen, ontwerpen, logo's en foto's die worden uitgezonden op www.littleguerlet.com mag worden gereproduceerd op papier of elektronische media, onder voorbehoud van vermelding van de naam en het adres van de site en zonder commercieel gebruik ervan.
Het niet naleven van de bovenstaande bepalingen kan een inbreuk vormen die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van de inbreuk met zich meebrengt.

Het maken van een hyperlink naar de site www.littleguerlet.com kan alleen met toestemming van Little Guerlet, en op voorwaarde dat er bij internetgebruikers geen verwarring kan bestaan over de identiteit van de site of de oorsprong van de informatie.


VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het verzamelen van persoonlijke gegevens voor de diensten die door de site worden aangeboden www.littleguerlet.com evenals de verwerking ervan worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet "Informatica, bestanden en vrijheden" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens over de gebruikers van de site www.littleguerlet.com heeft als hoofddoel de identificatie van gebruikers voor het leveren van diensten en diensten die op de site worden aangeboden.

De verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij de klant zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit op voorwaarde dat de derden zich duidelijk hebben verbonden om alle bepalingen van de wet van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, na te leven.

In overeenstemming met de wet heeft elke persoon die persoonlijke gegevens heeft verstrekt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens, evenals het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben.
U kunt te allen tijde verzoeken om dit recht uit te oefenen door contact op te nemen met Little Guerlet.

Bezoekers van de site worden geïnformeerd dat met het oog op navigatie op de site: www.littleguerlet.com, Little Guerlet kan een beroep doen op het automatisch verzamelen van bepaalde informatie met betrekking tot gebruikers die cookies gebruiken. Als de sitegebruiker het gebruik van cookies door: Little Guerlet, kan hij de activering van cookies weigeren via de opties die zijn internetbrowser biedt. Om technische redenen, als de gebruiker cookies in zijn browser uitschakelt, worden bepaalde diensten aangeboden op de site www.littleguerlet.com mogelijk niet toegankelijk voor hem.


Juridische kennisgevingen gemaakt op 15/07/2020